KRUM

KRUM is een ontwerpstudio voor architectuur en meubel. Met aandacht voor efficiëntie en een wereld-vriendelijke materialisatie streven we naar belevingswaarde en levensduur-bestendigheid.

De optelsom komt uit op eenvoud dat in samenhang met het karakter van de materialen de hoofdrol speelt. Up- of recycling en het schrappen van niet-essentiële elementen uit het bouwproces zorgen voor een ruw/puur kantje. De transformatie van materialen in architectuur of meubelobjecten zou in harmonie met de natuur moeten gebeuren.

Expertise die we collectief opbouwen als producerende mens moet ons voortdurend bijleren over end-of-life cycles van gebouwen en producten.

WEBSITE