Maker Architecten

MAKER architecten maakt plaats voor ontwerp en ontwerpend onderzoek. We zijn ons ervan bewust dat architectuur en bouwen inspanning, tijd, middelen en energie vergen en dat ze impact hebben op de omgeving. We willen omzichtig omgaan met deze kostbare zaken, wat kritische bevragingen en doordachte beslissingen vereist.

We houden van het verhaal achter de dingen en van het discours dat is opgebouwd op een natuurlijke manier. We denken dat de context het tempo bepaalt en dat ontdekken deel uitmaakt van elk project. We mijden retoriek en grillige gebaren in het creatieve proces. We maken graag en we zijn rigoureus in het detail.

Architectuur is werk op maat. Architectuur is geen serieproduct. Architectuur is zoeken naar oplossingen voor scherp gestelde vraagstellingen maar is ook meer: architectuur kan maar tot stand komen als ook de vraag zorgvuldig geanalyseerd kan worden, om zo initieel ongeziene mogelijkheden te ontdekken.

Het creatief proces bevraagt, ontleedt, verkent de ultieme mogelijkheden van een programma en een plek. Deze plek is dikwijls meer dan de fysische omgeving alleen. Het omvat ook de cultuurhistorische achtergrond, productie- en vervaardigingsprocessen, infrastructuren, natuurlijke omgevingsfactoren, de sociaal-economische context,... Het creatief proces lanceert voorstellen, checkt, verrast, durft te schrappen, dialogeert en verbeeldt met beelden, impressies, schema’s, data, fragmenten, associaties, ... om finaal een krachtig voorstel op te bouwen met een intrinsieke vanzelfsprekendheid – een voorstel dat nieuwe mogelijkheden schept die wortelen in de analyse van context en programma – een voorstel dat ruimtelijke kwaliteit genereert. 

WEBSITE